Home / ข่าวสาร/ประกาศ / คณะกรรมการฯ จัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนา ประจำปี 2562

คณะกรรมการฯ จัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนา ประจำปี 2562

 

คณะกรรมการฯ จัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนา ประจำปี 2562

คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญและสัมมนา ประจำปี 2562 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้

About admin