Home / คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ประจำปี ๒๕๖๓

33. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน EST รอบคัดเลือกภาคเหนือ

32. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน EST รอบคัดเลือกภาคกลาง

31. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)

30. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน EST รอบคัดเลือกภาคนครหลวง

29. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

28. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA รอบคัดเลือกภาคกลาง

27. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA รอบคัดเลือกภาคใต้

26. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินชายหาด ชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2563

25. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน Ayutthaya Sports Tourism 2020

23. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA รอบคัดเลือกภาคนครหลวง

22. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน โคราช ยูธคัพ

21. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน PEA รอบคัดเลือกภาคเหนือ 

20. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ซีเล็ค ประชาชน ก ชาย – หญิง ประจำปี 2563 

19. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ซีเล็ค ประชาชน ข ชาย – หญิง ประจำปี 2563 

18. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ซีเล็ค เยาวชน ชาย – หญิง ประจำปี 2563

17. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน คัดเลือกกีฬาแห่งชาติ เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา

16. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด Est Cola 2020 Asian U19 Beach Volleyball Championships *เลื่อนการแข่งขัน*

15. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬากองทัพบก ครั้งที่ 70  **เลื่อนการแข่งขัน**

14. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน กีฬารัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย

13. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน เยาวชนแห่งชาติ ช้างขาวเกมส์ **เลื่อนการแข่งขัน**

12. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto Final

11. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน รายการ กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสงขลา

10. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน “อุตรดิตถ์ – ซีเล็ค”

9. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด PPTV 2020 Asian Est Cola Senior Beach Volleyball Championships

8. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “ตะวันออกเกมส์”

6. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคกลาง

5. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคใต้

4. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “อุดรธานีเกมส์”

3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคเหนือ

2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “The Sun Games” ครั้งที่ 47

1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน Ajinomoto ภาคตะวันออก