Breaking News
Home / คำสั่ง

คำสั่ง

***  คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน ประจำปี 2567 ***

1.คำสั่งวอลเลย์บอลยุวชน“แอร์เอเชีย”ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7  (ปีที่ 33)  ประจำปี 2566 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

2.คำสั่งวอลเลย์บอลรายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23  (ปีที่ 41)  ประจำปี  2566  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

3.คำสั่งการสอบเลื่อนระดับชั้นของสมาชิกผู้ตัดสิน และการทดสอบตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ตัดสิน ประจำปี 2567

4.คำสั่งวอลเลย์บอล การแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา “กีฬา อบจ.คัพ”

5.คำสั่งวอลเลย์บอลชายหาด การแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา “กีฬา อบจ.คัพ”

6.คำสั่งวอลเลย์บอล กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์” 

7.คำสั่งการแข่งขันกีฬาแห่งเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

8.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567

9.คำสั่งวอลเลย์บอลชายหาด รายการ  “ชุมพร–ซีเล็ค” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567

10.คำสั่งวอลเลย์บอลชายหาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567

11.คำสั่งวอลเลย์บอลรายการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

 

***  คำสั่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567 ***

1.คำสั่งแต่งตั้งสมาชิกผู้ตัดสิน ประจำปี 2567

2.คำสั่งพ้นสภาพสมาชิกผู้ตัดสิน (เกษียณอายุ) ประจำปี 2567

3.คำสั่งพ้นสภาพสมาชิกผู้ตัดสิน (ไม่มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่) ประจำปี 2567

4.คำสั่งพ้นสภาพสมาชิกผู้ตัดสิน (ไม่ชำระค่าบำรุงสมาชิก) ประจำปี 2567

5.คำสั่งคืนสภาพสมาชิกผู้ตัดสิน ประจำปี 2567

6.คำสั่งแต่งตั้งสมาชิกผู้ตัดสิน (เพิ่มเติม)  ประจำปี 2567 

 

 

คำสั่งคณะกรรมการฝ่ายผู้ตัดสิน ประจำปี 2566

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน ปฏิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขันนานาชาติ

2.คำสั่งวอลเลย์บอล  รายการ “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

3.คำสั่งวอลเลย์บอล  รายการ “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ.2566

4.คำสั่งวอลเลย์บอลชายหาด รายการชมรมวอลเลยบ์อลของจังหวัดนครราชสีมา

5.คำสั่งวอลเลย์อล การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 

6.คำสั่งการแต่งตั้งวิทยากรวอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด 

7.คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ในรายการแข่งขันนานาชาติ ประจำปี 2566

8.คำสั่งวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภาค 5 ภาค 

69.คำสั่งวอลเลย์บอลชายหาด รายการ “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอเลย์บอล 2023
70.คำสั่งวอลเลย์บอลชายหาด รายการ “ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอเลย์บอล 2023
 
————————————————————

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ประจำปี 2566

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกภาคเหนือ

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70 ประจำปี 2566

5.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาคัพ 

6.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

7.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “งานโลก ทะเลชุมพร ครั้งที่ 30 ประจำปี 2566

8.คำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา 

1.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชียรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

2.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

3.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ดการแข่งขันกีฬามินิวอลเลย์รุ่นอายุ ไม่เกิน 12 ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

4.คำสั่งขยายอายุการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด

5.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบเลื่อนชั้นผู้ตัดสินและทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษผู้ตัดสินระดับ AVC วอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด

6.คำสั่งการเลื่อนระดับชั้นของสมาชิกผู้ตัดสิน

7.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรายการกำแพงเพชร-ซีเล็ค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 

8.คำสั่งแต่งตั้งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่การจัดการสัมมนาวิชาการผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลและประชุมใหญ่ สามัญประจำปี พ.ศ.2566 

9.คำสั่งการพ้นจากสมาชิกภาพของผู้ตัดสิน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ประจำปี 2565

93.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

92.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกภาคกลาง 

91.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกภาคใต้

90.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลมินิวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบคัดเลือกภาคตะวันออก-นครหลวง

89.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกรอบคัดเลือก ภาคนครหลวง 

88.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือก ภาคเหนือ

87.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

86.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทสไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ในระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

85.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

84.คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาระดับปริญญาตรี “บัวน้ำเงินเกมส์”ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565

83.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชียรุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีรอบคัดเลือกภาคกลาง

82.คำสั่ง แต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก”ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 รอบชิงชนะเลิศ

81.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย รุ่นอายุ ไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 (ปีที่ 32) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคใต้ 

80.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภาคนครหลวง

79.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนรุ่นอายุ ๑๗ ปี (หญิง) Thai PBS Girls Volleyball Super Series 2022

78.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มเติม) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 

77.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 “เทียนนกแก้ว เกมส์”

76. คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐา- ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

75.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก เขตกรุงเทพมหานคร

74.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

73.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือก ภาคตะวันออก

72.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกภาคใต้

71.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45“พิบูลย์บำเพ็ญเกมส์” 

70.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

69. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022(รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ)

68. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 (รอบคัดเลือกตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

66. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022(รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ) 

65. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022(รอบคัดเลือกตัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

64. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมกำรตัดสิน ผู้ตัดสินกำรแข่งขันกีฬำเยำวชนแห่งชำติ ครั้งที่ 38 “นครสวรรค์เกมส์”

62.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนําผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระกนิษฐาธิ- ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคกลาง จังหวัดนครปฐม

61.คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนําผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

60. คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนําผู้ตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน เอสโคล่า รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565 ชิงถ้วยประทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) จังหวัดอุบลราชธานี

59. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง

58. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 กีฬาวอลเลย์บอล ในระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2565 ณ สนามกีฬาในจังหวัดปัตตานี 

57. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล PEA ครั้งที่ 18 (ปีที่ 38) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

56. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 กีฬาวอลเลย์บอลและกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

54.คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ (เพิ่มเติม) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ 2022 ASIAN SR. BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP (WONMEN) 

53.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 รอบคัดเลือกตัวภาคกลาง  

52.คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด“ยูโร่เค้ก” ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล 2022 ภาคตะวันออก

51. คำสั่งแต่งตั้งผู้แนะนำการตัดสินและผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”

 50. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดรายการแข่งขัน AVC BEACH TOUR SAMILA OPEN (MEN & WOMEN) 

49. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ AVC BEACH TOUR ROL-ET OPEN(WONMEN) และรายการ 2022 ASIAN SR. BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIP(WONMEN)

48. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ ยูโรเค้ก ไทยแลนด์ บีช วอลเลย์บอล ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคใต้)

47. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน)  (แก้ไข 15-08-65)

46. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)

45. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคกลาง)

44. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง) (แก้ไข 15-08-65)

43. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)

42. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565 (รอบคัดเลือกภาคนครหลวง)

41. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด “ราชนาวี-ซีเล็ค” ชิงชนะเลิศแห่งชระเทศไทย ประจำปี 2565

40. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ เยาวชน “PEA” ปี 2565  (รอบคัดเลือกภาคใต้)

39. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดนครราชสีมา

38. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกภาคกลาง (มกช.วิทยาเขต ชลบุรี)

37. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคักเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มกช.วิทยาเขต ศรีสะเกษ)

36. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ก

35.คำสั่งคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องการเลื่อนระดับชั้นของสมาชิกผู้ตัดสิน

34. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ พิจิตร-ซีเล็ค อายุต่ำกว่า 20 ปี ครั้งที่ 1

33. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษา

32. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  จังหวัดกำแพงเพชร

31. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 37  พัทลุงเกมส์

30. คำสั้งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ วิทยุการบิน รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

29. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ Est U19 BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS ROT-ET, THAILAND (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

28. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ วิทยุการบิน ภาคใต้

27. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ วิทยุการบิน ภาคตะวันออก

********

3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PEA ภาคเหนือ
2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PEA ภาคกลาง
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PEA ภาคนครหลวง