Home / คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน  ประจำปี ๒๕๖๒

๗๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ VTL 2020 
๗๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ สาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๔
๗๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ วิทยุการบินฯ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
๗๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ ยูโร่เค้ก Final
๗๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ Ajinomoto รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
๗๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ กีฬาวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ
๗๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ “บัวน้ำเงินเกมส์” ครั้งที่ ๒๗
๗๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ อปท. รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
๗๐. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ คัดกีฬานักเรียน เขต ๘
๖๙. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ Thai PBS Girls Volleyball Super Series 2019
๖๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ คัดกีฬานักเรียน เขต ๙
๖๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ ยูโร่เค้ก (ภาคตะวันออก)
๖๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ ยูโร่เค้ก (ภาคเหนือ)
๖๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ คัดกีฬานักเรียน เขต ๖
๖๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ คัดกีฬามหาวิทยาลัย เขตอีสาน
๖๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ คัดกีฬามหาวิทยาลัย เขตกทม.
๖๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ วิทยุการบิน รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบิน
๖๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ อปท. (รอบคัดเลือกภาคกลาง)
๖๐. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ อปท. (รอบคัดเลือกภาคใต้)
๕๙. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ คัดภาคเยาวชนแห่งชาติ “ช้างขาวเกมส์”
๕๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ อปท. (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)
๕๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ อปท. (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๕๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ ยูโร่เค้ก (ภาคกลาง)
๕๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)
๕๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ ยูโร่เค้ก (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๕๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย) ประจำปี ๒๕๖๒
๕๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ SAT Volleyball Academy League 2019
๔๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๒
๔๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบคัดเลือกภาคกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒
๔๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบคัดเลือกภาคเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๒
๔๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบคัดเลือกภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๒
๔๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ “ยูโร่เค้ก” (รอบคัดเลือกภาคใต้)
๔๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินวอลเลย์บอล รายการ “อันดามันเกมส์ ๒๐๑๙”
๔๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ โปรชาเลนจ์ ประจำปี ๒๕๖๒
๔๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๒
๔๐. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบคัดเลือกภาคนครหลวง) ประจำปี ๒๕๖๒
๓๙. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบคัดเลือกภาคกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒
๓๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ แชมป์กีฬา 7HD
๓๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบคัดเลือกภาคเหนือ)
๓๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก) ประจำปี ๒๕๖๒
๓๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ EST (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก) ประจำปี ๒๕๖๒
๓๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบคัดเลือกภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๒
๓๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ กีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๒
๓๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ PEA (รอบคัดเลือกภาคนครหลวง) ประจำปี ๒๕๖๒
๓๐. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ “ซีเล็ค” ประชาชน ก ชาย – หญิง ประจำปี ๒๕๖๒
๒๙. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ โครงการชิงชนะเลิศแห่งจ.สงขลา
๒๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับเส้น และผู้บันทึกสกอร์อิเล็กทรอนิกส์ รายการ FIVB U21 Beach Volleyball World Championships
๒๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๒๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ กีฬาบุคลากร ครั้งที่ ๓๘ “ขุนเลเกมส์”
๒๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ “ซีเล็ค” ประชาชน ข หญิง ประจำปี ๒๕๖๒
๒๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ “ซีเล็ค” ประชาชน ข ชาย ประจำปี ๒๕๖๒
๒๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ “ซีเล็ค” เยาวชน หญิง ประจำปี ๒๕๖๒
๒๒. คำสั่งคณะกรรมการผู้ตัดสินฯประชุมใหญ่วิสามัญ
๒๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ “ซีเล็ค” เยาวชน ชาย ประจำปี ๒๕๖๒
๒๐. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน รายการ AVC Beach Volleyball Tour 20th SMM – Samila – Est Cola Open
๑๙. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินและผู้บันทึก รายการ FIVB Beach Volleyball World Tour Satun 1 Star
๑๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ ไทย – เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก ๒๐๑๙
๑๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “พนมรุ้งเกมส์”
๑๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินชายหาด รายการ SMM Asian U21 Est Cola Beach Volleyball Championship
๑๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ “บุรีรัมย์เกมส์”
๑๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ กีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๙  
๑๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินชายหาด รายการ พิจิตร – ซีเล็ค
๑๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศ)
๑๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสิน กีฬารัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๑๐. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินปฏิบัติหน้าที่รายการวอลเลย์บอลระดับเอเชีย ประจำปี 2019 
๙. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลือกภาคใต้)
๘. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน รายการ กีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ MOE CUP 2
๗. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๖. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลือกภาคกลาง) 
๕. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลือกภาคตะวันออก)ป
๔. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน กีฬานักเรียนฯ ครั้งที่ ๔๐
๓. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลอกภาคเหนือ)
๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ยุวชน (รอบคัดเลอกภาคนครหลวง)
๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน วิทยุการบินฯ (รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย)