Breaking News
Home / คำสั่ง

คำสั่ง

คำสั่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสิน ประจำปี 2565

36. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “ซีเล็ค” ประชาชน ก

35.คำสั่งคณะกรรมการผู้ตัดสินเรื่องการเลื่อนระดับชั้นของสมาชิกผู้ตัดสิน

34. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ พิจิตร-ซีเล็ค อายุต่ำกว่า 20 ปี ครั้งที่ 1

33. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอุดมศึกษา

32. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสิน ผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  จังหวัดกำแพงเพชร

31. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  ครั้งที่ 37  พัทลุงเกมส์

30. คำสั้งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ วิทยุการบิน รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

29. คำสั่งแต่งตั้งผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด รายการ Est U19 BEACH VOLLEYBALL CHAMPIONSHIPS ROT-ET, THAILAND (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)

28. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ วิทยุการบิน ภาคใต้

27. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ วิทยุการบิน ภาคตะวันออก

********

3. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PEA ภาคเหนือ
2. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PEA ภาคกลาง
1. คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการตัดสินและผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล รายการ PEA ภาคนครหลวง